IoT in Action

I april anordnade Altran och Microsoft tillsammans IoT In Action. Det var två förmiddagar, en i Stockholm och en i Göteborg, fyllda med seminarium och workshops helt fokuserat på IoT.

Det blev två otroligt lyckade dagar och vi vill tacka för ditt intresse och engagemang! Missade du IoT In Action eller behöver friska upp ditt minne kan du här se föredragshållarnas presentationer igen.

Twitter Google+ Facebook LinkedIn

Microsoft och IoT

Charlie Lagervik, Western Europe IoT Solution Sales Professional at Microsoft

Under det här passet pratade Charlie om komplexiteten och om hur tidskrävande kan vara att komma igång med IoT. Han förklarade hur Microsofts tjänster i molnet gör detta enklare och får det att gå snabbare. Charlie pratade om vilka tjänster Microsoft har i deras plattform idag och vilka investeringar de gör för framtiden.

Se presentation här

Factory of the future (Engelska)

Vincent Hagen, Factory of The Future Evangelist Altran

Vincent fokuserade sitt pass på hur framtidens produktionsanläggningar kommer se ut och hur människor och maskiner i framtiden kommer att kommunicera med varandra. Det diskuterades också om hur människan måste anpassa sig till en alltmer komplex värld av processer, maskiner och komponenter.

Se presentation här

Prediktiv analys och Machine learning

Torulf Mollestad, Ph.D & IoT Evangelist Altran

Under sitt detta pass pratade Torulf om hur vi kan använda den kunskap vi får av de enorma datamängder som produceras dagligen. Han gick djupare in på olika metoder för att kunna analysera data och för att läsa av den samt gav exempel på analysresultat som kan användas i en produktionsmiljö.

Se presentation här

Robotar och IoT inom hälso- och sjukvård

Rune Larsen, CEO Altran Norway

Under Runes pass presenterades faktiska kundcase, där interaktion mellan byggnad, robot och människa har legat till grund för nya affärslösningar. Han pratade om hur vi kan skapa smartare och effektivare logistiklösningar genom att använda robotar och IoT.

Se presentation här

Microsofts erfarenheter från IoT inom olika industrier (Engelska)

Charlie Lagervik & Michael Epprecht Microsoft EMEA

Här pratade Charlie och Michael om att olika tillämpningar av IoT har olika utmaningar. De presenterade deras erfarenheter från flera olika industrier samt delade med sig av deras bästa och sämsta lösningar. Fokus i denna session var att presentera vilka arkitekturer som varit framgångsrika inom olika tillämpningar och vilket värde det skapat för deras kunder.

Se presentation här
Twitter Google+ Facebook LinkedIn